Kamu Projelerinin Yurtdışında Tanıtımı Anketi
Kamu Kurumunun Adı:

Adınız, Soyadınız :

Çalıştığınız Kurum :

Kurumdaki Unvanı:

Bu Kurumdaki Toplam Çalışma Süreniz :


1.Kamu kurum ve kuruluşları geliştirdikleri bilişim proje ve sistemlerinin Uluslararası platformda tanıtımı için aşağıdaki gruplara bildiklerinizi yazarmısınız;

a. Başvurulabilecek Uluslararası Ödüller?

b. Şimdiye kadar Uluslararası ödül alan veya alabilecek proje ve sistemler?

c. Uluslararası fuar, çalıştay, seminer, konferans ve diğer etkinlikler?

d. Uluslararası İnternet sayfası, İntranet, portal ve veri tabanları?

e. Kullanılabilecek yurt içi ve yurt dışı fonlar?

f. Kamu kurum ve kuruluşları arasında yeterli eşgüdüm ve koordinasyon olduğuna inanıyor musunuz? Bu koordinasyon ve eşgüdüm görevi sizce hangi kurumda olmalıdır?

g. Özel sektörün sağlayabileceği katkılar neler olabilir?


2. Kurum yada kuruluşunuzun İngilizce ve diğer yabancı dillerde internet sayfası var mıdır? Varsa idamesi ve geliştirmesi nasıl yapılmaktadır?3. Kurum yada kuruluşunuz İngilizce ve diğer yabancı dillerde broşür, el kitabı- afiş vs. var mıdır? Varsa ---------------mail adresine iletilmesi.


4. Kamu kurum ve kuruluşlarının geliştirdikleri bilişim proje ve sistemlerinin tanıtımının etkin bir şekilde yapılabildiğini düşünüyor musunuz?

a)Cevabınız olumlu ise bu konudaki güzel örnekleri sayabilir misiniz?

b)Cevabınız olumsuz ise bu konudaki diğer öneri ve düşüncelerinizi alabilir miyiz?


5. Uluslararası görsel medyada reklamı ya da tanıtım filmi yayınlanan kurum ya da kuruluş biliyor musunuz?


6.Ülkemizce kamu kurum ve kuruluşlarının katılabileceği uluslararası ödüllü bir yarışma düzenlenmesi konusunda düşünceleriniz?


7. Kurumunuzun uluslar arası tanıtıma yeterli önemi verdiğini ve yeterli mali- idari kaynak ayırdığını düşünüyor musunuz?


9- Kamu Projelerinin tanıtımına yönelik olarak yapılacak olan Yarışmada aşağıdaki konulardan hangilerinin göz önünde bulundurulması sizce önemlidir.

a)Çevreye en faydalı kamu bilişim projesi(Enerji, güç kaynakları v.b.)

b)Ekonomiye katkı sağlayan en iyi kamu bilişim projesi

c)Engelli vatandaşlara en fazla fayda sağlayan proje d)Kullanım kolaylığı açısından En iyi web sayfası e)Kamudan kamuya en faydalı proje

f)En iyi uluslararası tanıtım sağlayan kurum g)İnsan hakları ve kişisel verileri gizliliği

h)Açık kaynaklı kodlu yazılımları en iyi kullanan kurum. ı)En iyi alt yapı i)En iyi online medya


10-Kamu Projelerinin tanıtımına yönelik olarak yapılacak yarışmayla ilgili olarak yarışma süreçlerinin ne şekilde olması gerektiği konusundaki düşüncelerinizi yazar mısınız.


11- Kamu Projelerinin tanıtımına yönelik olarak Kurum olarak bizlere destek verebilecek birim veya kişi ismi bildirebilir misiniz?


12- Uluslar arası tanıtımlarınızı hangi yollarla yapıyorsunuz, En etkili ve en fazla sonuç aldığınız tanıtım hangisidir?