Kurum ve Kuruluşlar Arası Kordinasyon
Ekonomi Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığının “2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ” Bilişim Sektörüne Yönetik Destekleri de tariflemektedir. Bu genelgeye göre kamu kurumunda ilgili projeyi gerçekleştiren ticari firma ve de Türkiye Bilişim Derneği gibi İş birliği kuruluşları bu desteklerden yararlanabilmektedir. Bu genelgede Kamu projelerinin uluslarası tanıtımı ile ilgili olabilecek destek türleri şu şekildedir ;

a)Pazara giriş desteği aşağıdaki giderleri kapsamaktadır.

 • Bilişim şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler
 • Bilgisayar oyunlarının yurt dışında pazarlanmasına yönelik pazara giriş giderleri
 • Bilişim şirketlerinin tablet bilgisayarlar, cep telefonları veya mobil cihazlarda kullanılmak üzere üretilen bilgisayar uygulamalarının (aplikasyonlarının), yurt dışı satışına yönelik olarak yaptıkları komisyon giderleri

b)Yurt dışı tanıtım desteği aşağıdaki giderleri kapsamaktadır.

 • Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri.
 • Bilişim şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım maliyetleri
 • Bilişim şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri

c)Yurt dışı birim desteği aşağıdaki giderleri kapsamaktadır.

 • Bilişim şirketlerinin veya işbirliği kuruluşlarının doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderlerinin 4 (dört) yıl süresince karşılanması

d)Belgelendirme desteği aşağıdaki giderleri kapsamaktadır.

 • Bilişim şirketlerinin uluslararası teknik mevzuata uyum sağlamak veya yurt dışı pazarlara girmek amacıyla aldıkları belge, sertifika veya akreditasyonlara ilişkin aşağıda belirtilen giderler;
 1. Müracaat ve doküman inceleme giderleri,
 2. Belgelendirme tetkik giderleri,
 3. Belge kullanım ücretleri,
 4. Kayıt ücretleri,
 5. Danışmanlık giderleri,
 6. Gözetim giderleri,
 7. Yenileme giderleri.

e)Ticaret heyeti ve alım heyeti destekleri aşağıdaki giderleri kapsamaktadır.

 • Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında; her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri

f)Danışmanlık desteği aşağıdaki giderleri kapsamaktadır.

 • Bilişim şirketlerinin Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler
 
Başbakanlık & Dış İşleri Bakanlığı

Bütün tanıtım faaliyetlerinin önemli miktarda mali kaynağa ihtiyaç göstermesi sebebiyle 1985 yılında kabul edilen bir Kanun’la Başbakanlık bünyesinde Tanıtma Fonu Kurulu oluşturulmuştur. Kurul’un başkanı, Başbakan tarafından görevlendirilen bir Başbakan Yardımcısı olup, üyeleri ise, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü’dür. Bu doğrultuda, ülkemizin tanıtımına katkıda bulunacağı değerlendirilen ve desteklenmesi uygun görülen projelere, mali kaynak sağlanmakta, bu projelerin uygulamaları ve sonuçları izlenmektedir. Bu konuda 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile 10/6/1985 tarihli ve 3230 sayılı Kanuna dayanılarak TANITMA FONU KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA VE HARCAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK hazırlanmıştır, ilgili yönetmelik raporun ekinde yer almaktadır.

Başvuru için öncelikle proje başvuru dosyasını hazırlamak gerekmektedir, ardından yurt dışına tanıtım amacıyla doldurulan proje formlarını Dış İşleri Bakanlığının Yurt dışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcılığına teslim edilmektedir. Doldurulan proje formu , Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü’nün yer aldığı fon kurul toplantısında değerlendirilmekte, fon kurulunca başvuru yapılan projenin tanıtımı amacıyla fon ayrılıp ayrılmayacağı ve fon miktarı belirlenmektedir.