Özel Sektörün Katkısı

Kamu projelerinin uluslararası platformda tanıtılmasında; özel sektürün katkısı ile bu projeleri anlatma ve duyurma imkanları mevcuttur. Ancak bu imkan ve olanakların kullanılmasında, özel sektör sorunlarla karşılaşmaktadır. Özel sektörün ülkemizde Kamu Projelerini gerçekleştirmesi ve özellikle yazılım ihracatını yapabilecek kapasitesinde bulunmasıyla, kamu-özel sektör işbirliği ve ülkemizin bulunduğu coğrafyanın verdiği avantajlar ile, bu projelerin özellikle orta asya cumhuriyetleri, balkanlar, arap yarımadası, afrika ve ırak, suriye,vb gibi birçok ülkeye anlatılması ve duyurulması olanakları mevcuttur. Bu konuda özel sektörün teşvik edilmesi ve aşağıdaki sorunlara yönelik çalışmaların yapılması ve de önerilen çözüm yolları ile ilgili iş ve işlemlerin başlatılması gerekmektedir:

 
Teknoloji Üreticisi Firma Katkısı

Özel sektörde teknoloji üreten büyük firmalar müşterilerinin yaptıkları projeler için uluslarası çapta ödül yarışmaları düzenlemektedir. Belli bir başvuru süreci sonrası aday proje bir kurul tarafından değerlendirilmekte, ödüle layık görülen proje uluslarası çapta gerçekleştirilen etkinliklerde sunulmakta ve bir takım yayınlar(video, internet/dergi yayını) aracılığı ile üretici firmanın sponsorluğunda tanıtılmaktadır. Bir takım teknoloji üreticilerinin müşterilerine verdiği ödüllerden örnekler yer almaktadır.

http://www.oracle.com/us/corporate/awards/eco-enterpise/index.html
http://www.oracle.com/us/corporate/awards/middleware/index.html
http://www-01.ibm.com/software/collaboration/events/connect/awards2013.html
http://www.microsoft.com/dynamics/convergence/houston12/CustomerExcellence.aspx
http://www.microsoft.com/dynamics/convergence/atlanta11/about_customer.aspx
http://www.sapawardsofexcellence.com/
http://teradataepicawards.com/
http://www.softwareag.com/corporate/customers/innovation/overview/default.asp

Ayrıca bu ödüllerin dışıda, büyük teknoloji üreten firmaların Türkiye birimleri genellikle başka ülkelerin de dahil olduğu bir coğrafyayı da (örneğin Orta Asya Cumhuriyeti, Kenya, Nijerya, Batı ve Güney Afrika coğrafyası vb.) yönetmektedir. Dolayısıyla bu ülkelerde yapılacak bir takım etkinliklerde Türkiyede yapılmış olan bu projeleri anlatma ve bir takım yayınlar ile duyurma imkanları bulunmaktadır. Yine benzer şekilde teknoloji üreten firmaların Türkiye birimleri genellikle EMEA denilen Orta Avrupa, Rusya, Orta Asya, Afrika ülkelerinin yer aldığı geniş bir grup ülke içersinde yer almaktadır, bu gruba üye ülkelerde yine benzer şekilde Türkiyede yapılmış olan bu projeleri anlatma ve bir takım yayınlar ile duyurma imkanları bulunmaktadır.

 
Türkiye’deki firmaların yurt dışında ICT ürünlerini pazarlama zorlukları ve etmenler
 • Ülkenin sosyo-politik yapısı

 • Ülkenin gelişmişlik düzeyi

 • İlgili ülkenin dili

 • İlgili ülkenin yerel ticaret ve ihale kanunları

 • Güvenilir Yerel firma bulma sorunu

 • Ticari ateşe desteğini yeterince alamama

 • Ülkenin riski

 • İlgili ülkenin ülkemiz ile ilişkisi

 • TR Bakanlıklardan istenildiği üzere referans mektubu alınamaması

 • TR Bakanlıklarının randevu almada desteğinin yeterince alınamaması

 • TR bakanlık personeli ile beraber seyahat edebilme sorunu
 
Yapılması gerekenler:
 • TR Bakanlıklarında istenildiği üzere referans mektubu alınabilmesi için gerekli yasal-yönetsel değişikliklerin yapılması

 • TR Bakanlık personelinin ilgili firma için ilgili ülke bakanlıklarından randevu alabilmesi için gerekli için gerekli yasal-yönetsel değişikliklerin yapılması

 • İlgili ülke ticari ateşesinin desteğinin yeterince sağlanması

 • İlgili üniversitelerin dil bilimlerinde okuyanların ilgili ülkenin ticari mevzuatının da öğretilmesi,

 • Bakanların ilgili ülke ziyaretlerine ilgili bakanlıkla iş yapmış firmaların da davet edilmesi

 • Ülkemizdeki uluslararası IT firmalarının (oracle, MS) vb desteğinin alınması

 • TRT Arapça ve avrasya gibi kanallarda Türk IT şirketlerinin ürünleri tanıtılması,