Uluslararası Tanıtım Portalları
1) Epractice

Avrupa Birliği komisyonu tarafından kamu, sağlık ve bilişim profesyonelleri için oluşturulmuş geniş bir bilgi paylaşım portalidir.

Epractice portal’e , temelde 27 üye ülke, aday üye ülkeler ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği( Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn ülkelerinin dahil olduğu birlik) üyedir, aynı zamanda Avrupa Birliği dışındaki ülkeler de isterlerse dahil olabilirler.

Bu bilgi paylaşım portalinde 700’den fazla proje tanıtılmaktadır, projeler oylamaya sunulup puanlandırılmaktadır, ülkelere göre tanıtım dosyaları( ülkenin tarihçesi, ülke profil bilgileri, stratejisi, edevlet strajelerini belirleyen düzenleyen kurum bilgileri vatandaş ve kurumlara hizmet veren kurumlar ve ilgili projeleri) yer almaktadır.

Epractice’in sağladığı portal ortamında ilgili tüm ülkelerin tanıtım dosyalarına erişim mümkündür, bu adreste Türkiye ile ilgili bilgiler de yer almaktadır. Ayrıca bu portalda bir takım güncel haberler,raporlar, video kayıtları, etkinlik/çalıştay duyuruları, kayıtlı kullanıcıların tartışma forumları, kayıtlı kullanıcıların profil bilgileri, blogları yer almaktadır.

 
2013 e-goverment konferans ve proje tanıtımları sayfa linkleri
 
2014 e-pratice konferans ve proje tanıtımları sayfa linkleri
 
2) UNPAN(United Nations Public Administration Network)
UNPAN, Birleşmiş milletlere üye gelişmekte ve ekonomi dönüşümü olan dijital dönüşümlerine yardım etmek amacıyla kurulmuştur.UNPAN, Birleşmiş Milletlere üye ülkeler arasında kamu sektöründe bilgi teknolojileri ve iletişim alanında deneyimlerin, en iyi çalışmaların paylaşılmasını sağlayan bir portal sunmaktadır. Epractice’e benzer şekilde güncel haberler, raporlar, etkinlik/çalıştay duyuruları, kayıtlı kullanıcıların tartışma forumları, ödüllere başvurular bu portal üzerinden sağlanmaktadır. Birleşmiş Milletler Kamu Hizmetler ödülü ile yaratıcı başarılar ve yenilikçi projeler tespit edilerek ilan edilmektedir. Küresel seviyede yapılan bu yarışma sayesinde kamu hizmetlerinin somutlaşması, profesyonelleşmesi ve rolünün güçlenmesi sağlanmaktadır. Bu yarışmaya ulusal veya yerel düzeyde kamu hizmeti sağlayan kurumlar aday gösterilmektedir. Yarışmada Afrika, Asya ve Pasifik, Avrupa ve Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Karayipler ile Batı Asya olmak üzere beş coğrafi alan kendi içerisinde ayrı ayrı yarışmaktadır. UNPAN ile ilgili daha fazla bilgi sitesinde yer almaktadır.
 
3) Dünya Ekonomik Forumu
Merkezi İsviçrenin Cenevre kentinde bulunan Dünya Ekonomik forumu iş, politika, akademik alanlardaki liderleri bir araya getirerek dünyanın küresel, bölgesel ve endüstriyel açıdan iyileştirilmesi için kurulmuş bağımsız bir organizasyondur. Bu organizasyon bilişim teknolojileri hakkında da bir takım çalışmalar yürütmekte ve bir portal ortamında yayınlamaktadır. Bu organizasyon her yıl küresel bilişim teknolojisi raporu yayınlamaktadır.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından 2012’de yayımlanan Küresel Bilgi Teknolojisi Raporu; bilişim teknolojilerinin ekonomi ve toplum üzerinde yarattığı dönüşüme yol açan etki üzerine odaklanmaktadır.

2012 yılı raporuna göre Türkiye 142 ülke içersinde 52.sırada yer almaktadır. Değerlendirme kriterlerinden bir bölümü kamunun bilişim teknolojilerini ne denli önceliklendirdiği, kamunun bilişim alanındaki vizyonu ve kamu tarafından sunulan online hizmet sayısıdır. 2012 ‘de yayınlanan sıralamaya göre Türkiye genel olarak yükselme eğilimi göstermekte, bilişim teknolojilerinin gelişimi için sahip olunan çevre koşulları, kanun ve ilgili diğer mevzuat düzenlemeleri, altyapı gibi unsurlarda geçmiş dönemlere göre performans artışı sergilemektedir.
 
4) Dünya Bankası
Dünya Bankası ekonomik gelişimde, servis kalitesinin iyileştirilmesinde, yönetişim alanında Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin önemine değinmektedir. Bu sebeple bir takım analiz çalışmaları, rapor yayınları, etkinlikler gerçekleştirmektedir ve bunları bir portal çatısında yayınlamaktadır. Bir takım bloglar ile dünyadaki bilişim projelerinin kamuya faydalarını anlatmaktadır. Bu bloglarda Türkiye’de kamuda yapılan bilişim projeleri uluslarası tanıtım amacıyla yayınlanabilir
 
5) Diğer sektörlerin örnek portalleri

Ekonomi bakanlığının ana sayfasında bazı sektörlerin firmalarını ve ürünleri tanıtmak amacıyla bir bölüm yer almaktadır. Bu bölümde Sağlık, deniz ürünleri, fındık, mobilya, ağaç işleri, kimya, elektrik vb. sektöründeki ürünleri tanıtan aşağıda adresleri verilen bir takım site ve portaller yer almaktadır.

Sağlık sektörü tanıtım portali
Türkiye İhtacatçılar portali
Su ürünleri tanıtım portali
Ağaç ve orman mamülleri ihraçatcılar portali
Fındık tanıtım grubu

Benzer şekilde Türkiyedeki kamu kurumlarının kullandığı bilişim projelerini tanıtmak amacıyla “ITProjectsinTurkey.com” yada ““GovITProjectsinTurkey.com” gibi bir portal tanıtım amacıyla oluşturulması bu projelerin uluslarası çapta tanıtımı amacıyla faydalı olacaktır.

 
6) Avrupa Birliği Cordis (Community Research & Development Information Service) Proje Portali

Avrupa Birliği Cordis Proje portal’ınde Avrupa Birliği bütçesi ile finanse edilen ve 1980 yılından itibaren olan araştırma ve geliştirme projelerinin envanterini tutmaktadır. Proje bilgileri güncel tutulmakta ve tamamlanan projelerin envanteri de yine aynı portal’da yer almaktadır. Bu portal’de konuya(eğitim, güvenlik, tarım vb.) programa (FP6,FP7 vb.) ve ülkelere göre ilgili projeler aranabilmektedir.

 
7) The World Summit on the Information Society Forum
http://www.itu.int/wsis/index.html