Ülkemizdeki Projeler
Başbakanlık
TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı)Adalet bakanlığı
UYAP
Diğer ProjelerT.C. Kalkınma Bakanlığı
GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi - Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı)
e-Yazışma ProjesiAile Politikalar Bakanlığı
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ProjeleriÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bakanlık, Bağlı ve İlgili Kuruluşlarınca Yürütülen ProjelerÇevre ve Şehircilik Bakanlığı
YAMBİS (Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi)
KENTGES (Kentsel Geliştirme Stratejisi)Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Proje ÇalışmasıEkonomi Bakanlığı
UR-GE Projeleri (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi-2010/8 SayılıGençlik ve Spor Bakanlığı
ProjelerGıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Ar-Ge Destek ProjesiGümrük ve Ticaret Bakanlığı
ProjelerMilli Eğitim Bakanlığı
e-okul projesi
Yürütülen Projeler
Bilim Olimpiyatları Proje Çağrıları
Yeni Projeler
Başlayacak ProjelerMaliye Bakanlığı
ProjelerMilli Savunma Bakanlığı
ProjelerSağlık Bakanlığı
Yürütülen ProjelerOrman ve Su İşleri Bakanlığı
ProjelerKültür ve Turizm Bakanlığıİçişleri Bakanlığı
e-İçişleri
İSAY-İnternet Sayfaları Yönetimi
Alt yapı Projeleri- Merkez ve Taşra Donanım ve Ağ Altyapısı Yenileme ve Güçlendirme Projesi
İçişleri Bulut Projesi
İçişleri Portal
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
YEGM (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü)
ESİS: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Stratejik Yönetim ve İstatistik SisteminiUlaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Ulusal Ulaştırma  Portalı   (UUP)
Araç muayene randevu sistemi
uluslararası karayolları projeleri
e-demiryolu
e-denizcilik
e-havacılık
e-karaulaştırma
e-haberleşmeBilim Sanayi Bakanlığı
Sanayi Sicil Bilgi Sistemine
OSB-Organize Sanayi Bölgesi Bilgi Sistemi
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi
Binek Otomobil Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu Tüketici Sorgulama Ekranı
Online Tescil Projesi Firma Girişi