Videolar
UN Public Service Awards: Birleşmiş Millerler Kamu Hizmetleri Ödülü Hakkında Tanıtım Videosu
 
 
BM Kamu Hizmeti Ödülleri Hakkında Bilgi

Dünya genelinde kamu hizmetlerinde yeniliği geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla düzenlenen uluslararası bir yarışmadır.
Hükümet ve kamu-özel ortaklıkları da dahil olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun kamu hizmeti veren bütün kurumlar ödül için başvuruda bulunabiliyor. Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Kamu Hizmeti Ödülleri şu kategorilerde veriliyor: Kamu Hizmetlerinde Yolsuzluğun Önlenmesi ve Yolsuzlukla Mücadele; Hizmet Sunumunun İyileştirilmesi; Yenilikçi Mekanizmalar Marifetiyle Politika Yapma Kararlarına Katılımın Artırılması; Kamu Kurumlarında Bilgi Yönetiminin Geliştirilmesi ve Kamu Hizmetleri Sunumunda Toplumsal Cinsiyet Hassasiyetlerinin Gözetilmesi. Bu ödüllerle çığır açıcı yenilikler ön plana çıkarılırken demokrasinin ve başarılı yönetişimin yetkin kamu hizmetleri üzerinde yükseldiği vurgulanıyor.

Birleşmiş Milletler Kamu Hizmeti Günü, hükümetlerin verdiği kamu hizmetlerini iyileştirmek ve kamu hizmetlerinde mükemmelliği teşvik etmek amacıyla 2003 yılında Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından ilan edildi. Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi Müsteşarı ShaZukang’ın Barcelona’da düzenlenen 2010 BM Kamu Hizmeti Ödül Töreninde ifade ettiği üzere, “Kazanan adaylar kamu hizmetlerinde mükemmellik arayışının en güzel örneklerini teşkil ediyor ve kamu hizmetlerinin nasıl etkin, verimli, şeffaf ve hesap verebilir olabileceğini gözler önüne seriyorlar. Onlardan öğreneceğimiz dersler, hükümetlerin vatandaşlarının yaşamlarını kolaylaştırmaları adına bizlere büyük güç verecektir”.Kurumların kendi adaylıklarını açıklamaları mümkün değildir. Ancak, anılan ödül kategorilerinden birinde çok iyi performans sergiledikleri kanaatinde olup başvuruda bulunmayı düşünen kurumlar, Hükümet veya sivil toplum kuruluşları tarafından aday gösterilebilirler.

BM Kamu Hizmeti Ödülleri ve geçmişte ödül kazanan adaylar ile ilgili bilgi için http://www.unpan.org/unpsa adresini ziyaret edebilirsiniz. 2003 – 2011 yılları arasında BM Kamu Hizmeti Ödüllerini (UNPSA) kazanan kurumlar iPad ve iPhone uygulamaları olarak da mevcuttur: http://itunes.apple.com/us/app/un-innovations-in-public-governance/id443218537?mt=8#. Bu bilgiler ücretsiz e-kitap olarak indirilebilir: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan046119.pdf.